تاریخ

آیینه عبرت

رضا شاه و...
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱۱   کلمات کلیدی: رضاشاه پهلوی

رضا شاه به اتفاق هیئت همراه به ترکیه مسافرت میکنه
وقتی آخر شب به اتاقش میره میبینه یه دختر جوان و زیبای ترک تو اتاقش منتظرشه،
با عصبانیت میگه این خانم اینجا چیکار میکنه؟
میگن: آتاتورک گفتن این خانوم پیشتون باشه که تا صبح شما تنها نباشین،
رضا شاه از اون خانوم میخواد اتاقو ترک کنه.
وقتی همراهان رضا شاه پرسیدن چرا دختر به این زیبایی رو فرستادین رفت؟
رضا شاه در جواب برگشت و گفت:
من امشب رو تا صبح با این دختر می خوابیدم فردا که آتاتورک به ایران اومد من کی رو بفرستم پیشش؟؟؟
تمام زنان و دختران ایران ناموس منند!