تاریخ

آیینه عبرت

تغییر دنیا
ساعت ٥:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/۱٩   کلمات کلیدی: حکایت جالب

بر سر گور کشیشی در کلیسای وست مینستر نوشته شده است:

"کودک که بودم می خواستم دنیا را تغییر دهم.

بزرگتر که شدم متوجه شدم دنیا خیلی بزرگ است من باید انگلستان را تغییر دهم.

بعدها انگلستان را هم بزرگ دیدم و تصمیم گرفتم شهرم را تغییر دهم.

در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده ام را متحول کنم.

اینک که در آستانه مرگ هستم می فهمم که اگر روز اول خودم را تغییر داده بودم، شاید می توانستم دنیا را هم تغییر دهم!"