تاریخ

آیینه عبرت

نقل حکایت جالب از کوروش
ساعت ۳:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱۱   کلمات کلیدی:
کوروش بزرگ درخواست یونانیان را با ضرب المثل جالبی پاسخ داد!!
بعداز فتح سارد وهنگامی که کوروش در سارد بود یونانیان سفیری نزد او فرستادند و تقاضا کردند که کوروش با آنها نیز مانند پادشاه لیدیه(کرزوس) رفتار کند.کوروش جواب مستقیمی به آنها نداده واین مثل را آورد:
«نی زنی به دریا نزدیک شد و دید ماهی های قشنگ در آب شنا می کنند.پیش خود گفت اگر من نی بزنم یقینا" این ماهیها به خشکی در آیند.بعد نشست و چندان که نی زد ، دید اثری از انتظار او نیست .پس توری برداشته به دریا افکند و عده ای زیاد از ماهیها به دام افتادند .وقتی که ماهیها در تور می جستند و می افتادند ، نی زن در حال آنها را تماشا کرد وگفت حالا بیهوده می رقصید ؛ می بایست وقتی که من نی میزدم به رقص آمده باشید .»
منظور کوروش این بود که فرصت را از دست داده اید .چون کوروش قبل از لشکرکشی به سارد از یونانیان خواسته بود که به لیدی و کرزوس یاری نرسانند و متحد نشوند اما آنها به حرف کوروش گوش نداده بودند.حتی کوروش از آنها خواسته بود که با او متحد شوند اما این پیشنها را نیز با بی شرمی رد کرده بودند.
                 
بن مایه ها:
تواریخ هرودوت..کتاب 1بند141
تاریخ ایران باستان مشیرالدوله پیرنیا ج1ص256