تاریخ

آیینه عبرت

٠•● چارلـــــــــــی چـــــــــــــــــاپلین●●٠
ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٥   کلمات کلیدی: ٠•● چارلـــــــــــی چـــــــــــــــــاپلین●●٠

بهــتـریـن دوستـم آیـنـه اســت ، چـون وقـتـی گـریـه مـیـکـنـم او نـمـی خـنـدد .

٠•● چارلـــــــــــی چـــــــــــــــــاپلین●●٠