تاریخ

آیینه عبرت

وقتی اصل رو ول کنیم بچشبیم به فرع نتیجش همینه دیگه
ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/۱٤   کلمات کلیدی:

تابلو نقاش را ثروتمند کرد.

شعر شاعر به چند زبان ترجمه شد.
کارگردان جایزه ها را درو کرد...


و هنوز سر همان چهار راه واکس میزند کودکی که بهترین سوژه بود...