تاریخ

آیینه عبرت

داستان سلیمان و مورچه
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/٢٥   کلمات کلیدی: حضرت سلیمان

روزی حضرت سلیمان در کنار دریا نشسته بود ، نگاهش به مورچه ای افتاد که دانه گندمی را باخود به طرف دریا حمل می کرد. سلیمان همچنان به او نگاه می کرد که دید او نزدیک آب رسید.در همان لحظه قورباغه ای سرش را از آب دریا بیرون آورد و دهانش را گشود، مورچه به داخل دهان او وارد شد ، و قورباغه به درون آب رفت.سلیمان مدتی در این مورد به فکر فرو رفت و شگفت زده فکر می کرد ، ناگاه دید آن قورباغه سرش را از آب بیرون آورد و دهانش را گشود ، آن مورچه آز دهان او بیرون آمد، ولی دانه ی گندم را همراه خود نداشت ... سلیمان آن مورچه را طلبید و سرگذشت او را پرسید.

مورچه گفت:

"ای پیامبر خدا در قعر این دریا سنگی تو خالی وجود دارد و کرمی در درون آن زندگی می کند . خداوند آن را در آنجا آفرید او نمی تواند از آنجا خارج شود و من روزی او را حمل می کنم . خداوند این قورباغه را مامور کرده مرا درون آب دریا به سوی آن کرم حمل کرده و ببرد.

این قورباغه مرا به کنار سوراخی که در آن سنگ است می برد و دهانش را به درگاه آن سوراخ می گذارد من از دهان او بیرون آمده و خود را به آن کرم می رسانم و دانه گندم را نزد او می گذارم و سپس باز می گردم وبه دهان همان قورباغه که در انتظار من است وارد می شود او در میان آب شناوری کرده مرا به بیرون آب دریا می آورد و دهانش را باز می کند ومن از دهان او خارج میشوم ."

سلیمان به مورچه گفت: "وقتی که دانه گندم را برای آن کرم میبری آیا سخنی از او شنیده ای؟"

مورچه گفت آری او می گوید : ای خدایی که رزق و روزی مرا درون این سنگ در قعر این دریا فراموش نمی کنی رحمتت را نسبت به بندگان با ایمانت فراموش نکن.


 
پاسخ آیت‌الله جوادی آملی به یک سوال دکتر علی شریعتی!
ساعت ۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٩   کلمات کلیدی: جوادی آملی

دکتر شریعتی در جایی این سوال ذهنی خودش را مطرح کرد:
در شگفتم که سلام آغاز هر دیداری است، ولی در نماز پایان است. شاید این
بدین معناست که پایان نماز آغاز دیداری است.

و اما آیت‌الله جوادی آملی در یکی از کتاب‌هایش به این سوال این‌گونه پاسخ داده است:
نماز معراج است که با تکبیرة‌الاحرام شروع می‌شود و سلام دعا است که در پایان نماز خوانده می‌شود و این بدان معنی است که
از معراج پایین آمدن و به جمع زمینیان پیوستن است که انسان سلام می‌کند.

http://abshar-e-rasht.persianblog.ir 


 
کوروش کبیر
ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٩   کلمات کلیدی: دیار هخامنش