تاریخ

آیینه عبرت

دکتر مصدق
ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱۳   کلمات کلیدی: مصدق

 نداشتن حب جاه و مال 

       از نظر حب جاه، دو بار مرا به ریاست دولت دعوت کردند و من به جهاتی نپذیرفتم. این بار هم به عشق تحقق بخشیدن به امر ملی شدن نفت، ریاست دولت را قبول کردم. از نظر حب مال هم در تمام دوران مشروطیت هر خدمتی به من ارجاع شده، حقوق آن را یا نگرفته ام، یا اگر گرفته ام به مصارف امور خیریه رسانده‌ام. حقوق نخست وزیری در دو سال و چند ماه اخیر ـ منظور سال ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ ـ در حدود صد و ده هزار تومان می‌شد که حواله کردم به بنگاه حمایت مادران و مسلولین بدهند و تمام مخارج دستگاه نخست وزیری را در منزل خود و مسافرت به امریکا و بعضی تکلفات که به عهده این مقام بوده از کیسه خود پرداخته‌ام. آری محرک من در آنچه کرده‌ام نه جاه طلبی بوده و نه مال دوستی، بلکه همواره می‌خواستم هدف ملت ایران عملی شود و کشور ما همان مقامی را که داشته مجدداً به دست آورد.

دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرهی،

حسن صدر، ص ۳۶ و ۳۷.