تاریخ

آیینه عبرت

اسامی مختلف رشوه در زمان قاجار
ساعت ۸:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٦   کلمات کلیدی: ایران در زمان قاجار

رشوه: 

        در زمان قاجار رشوه‌خواری اسم دیگر داشت. به جای رشوه «رسوم» می‌گفتند و پرداخت رسوم امری مرسوم شده بود. میرزا حبیب‌الله شاعر که خود نیز از صاحب لقبان بود و «بدیع السلطنه» لقب داشت، شعری در این‌باره دارد:

             زنهـار از فـراق تـو زنهـار، ای رســــــــوم   

                                        کردی تو روز روشن ما تار، ای رسـوم

               ایدون خوشا به حالت مستوفیان که باز   

                                          دارند با تو جمله سر و کار، ای رسوم

  گویند روزی ناصرالدین شاه به مستوفی الممالک می‌گوید: این رسوم چیست؟ ... جناب آقا به خونسردی جواب می‌دهد: یک چیز است به اسامی مختلف: در حضور مبارک، تقدیمی است. نزد علما، حق الجعاله، در بازار، حق العمل. به مستوفی‌ها که می‌رسد، اسمش رسوم است.

                                        هزار فامیل، علی شعبانی، ص 112